ເອຣິກ ເທນຮາກ ກຸນຊືທີມອາເເຈັກ ແຈກແຈງເລື່ອງຄວາມຜິດພາດຂອງ ແມນໆ ຢູໄນເຕັດ ຢ່າງລະອຽດ ເຊິ່ງໃນຕອນນີ້ບອສບໍລິຫານຂອງ “ຜີສາດແດງ” ສຳພາດງານເຂົາໂດຍມັນເປັນຄຳເວົ້າທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ສຸດ ຈົນເຮັດໃຫ້ບອສບໍລິຫານຂອງ ແມນທ ຢູໄນເຕັດ ເຖິງກັບອຶ້ງໄປເລີຍ ຕາມການລາຍງານຂອງ ເດິຊັນ ສື່ຂອງອັງກິດ

ບອສບໍລິຫານຂອງ ແມນເຊັດເຕີ ຢູໄນເຕັດ ປະທັບໃຈໃນໂຕຂອງ ເອຣິກ ເທນ ຮາກ ເທນເນີ ອາແຈັກ ອຳສະເຕີດຳ ຫລັງຈາກທີ່ເຂົາແຈກແຈງທຸກຢ່າງທີ່ “ຜີສາດແດງ” ເຮັດຜິດພາດຢ່າງລະອຽດແລະກົງໄປກົງມາໃນຕອນທີ່ເຂົາສຳພາດງານເຂົາ ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງ ເດິຊັນ

ສື່ດັ່ງກ່າວເວົ້າເສີມວ່າ ເທນຮາກ ວິຈານແບບຫນັກຫນ່ວງເບິ່ງຄືວ່າຈະຈີກແມນໆ ຢູໄນເຕັດ ອອກເປັນແຕ່ລະຢ່າງອອກໄປ ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສືກເບິ່ງກັບວ່າ ເປັນ ແມນທ ຢູໄນເຕັດ ທີ່ຖືກເທນຮາກສຳພາດງານຫລາຍກ່ວາ ເຊິ່ງຄຳເວົ້າຂອງເທນຮາກກໍ່ເຮັດໃຫ້ທັງ ເມີທັບ ແລະ ເຟັດເຊີ ອຶ້ງໄປສຸດທ ໃນຕອນທີ່ພວກເຂົາບິນກັບໄປທີ່ເມືອງແມນເຊັດເຕີ ກ່ອນທີ່ໃນຊ່ວງເວລາຕໍ່ມາ ຣິຊາດ ອາໂນ ປະມານບໍລິຫານຂອງ ເເມນເຊັດເຕີ ຢູໄນເຕັດ ຈະບິນໄປລົມກັບ ເທນຮາກ ແບບໂຕຕໍ່ໂຕເພື່ອຫາລືເລື່ອງອຶ່ນໆເພີ່ມເຕີມໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຄຳເວໄ້າຂອງເທນຮາກ ຈະຫນັກຫນ່ວງ ແຕ່ບັນດາບອສບໍລິຫານຂອງ ແມນໆ ຢູໄນເຕັດ ກໍາປະທັບໃຈກັບການປະເມີນແລະວິໄສທັດທີ່ເຂົາມີໃຫ້ກັບສະໂມສອນຈົນຕົກລົງທີ່ຈະດຶງເຂົາເຂົ້າມາຄຸມທີມ

Richard Arnold