ສື່ປະເທດອັງກິດ ລາຍງານວ່າ ເປັບ ກວາດິໂອລ່າ ຕົກລົງເຊັນສັນຍາຕໍ່ກັບ ແມນເຊັດເຕີ ຊິຕີ້ ໄປຈົນເຸິງປີ 2025 ແລ້ວ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງກຸນຊືສະແປນິດ ເທື່ອນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ເອິລິງ ຮາແລນ ສົນໃຈທີ່ຈະຍ້າຍມາຫລິ້ນໃນຸິ່ນ ເອຕິຮັດ ສະເຕດ້ຽມ

ເປັບ ກວາດິໂອລ່າ ເຂົ້າມາຮັບງານຜູ້ຈັດການທີມ ແມນໆ ຊິຕີ້ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແລະສັນຍາສະບັບປະຈຸບັນຈະຫມົດລົງໃນອີກ 14 ເດືອນຂ້າງຫນ້າ ໂດຍລ່າສຸດ ເດິ ຊັນ ສື່ແດນຜູ້ດີລາຍງານວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຕົກລົງເຊັນສັນຍາຂະຫຍາຍສັນຍາອອກໄປ ຈົນເຸິງປີ 2025 ແລ້ວ ພາຍຫລັງຈາກທີ່ເຫັນ ເຈີເກັ້ນ ຄລັອບ ຕັດສິນໃຈເຊັນສັນຍາຕໍ່ກັບ ລິເວີພູລ ໄປອີກ 2 ປີ

ຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເປັນຄືກັບ ຈິກຊໍສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ເອີລິງ ຮາແລນ ຍ້າຍເຂົ້າມຮ່ວມທີມສີຟ້າແຫ່ງເມືອງແມນເຊັດເຕີ ແມ່ນວ່າໃຮຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ກອງຫນ້າຈອມລ່າຕາຄ່າຍມີຂ່າວເຊື່ອມໂຍງຫັນກກັບ ເຣອັລ ມາດຣິດ ກໍ່ຕາມ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເປັບ ກວາດິໂອລ່າ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮ່ວມງານກັບ ເອີລີງ ຮາແລນ ຄືກັນ ກັບການເບິ່ງແຍງດູແລບັນດານັກເຕະດາວຮູ່ງໃນທີມ ເຊິ່ງໃນການຂະຫຍາຍສັນຍາຕໍ່ອີກ 3 ປິ ຂອງເຂົາອາດຈະໂນ້ມນ້າວໃຫ້ ຮາແລນ ເລືອກຍ້າຍມາຮ່ວມງານນຳ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດາວຍິງທີມຊາດ ນໍເວ ມີໂອກາດຄ້ວາຄວາມສຳເລັດຕ່າງໆ ຫລວງຫລາຍ ທັງຖ້ວຍແຊ້ມປ້ຽນລີກ ຫລືການຄວ້າ ບັນລັງດໍ ໃນອານາຄົດ

Pep Guardiola